Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0972075747 hoặc 097 2075747 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Sđt tín dụng đen

    097 207 5732097 207 5733097 207 5734097 207 5735097 207 5736097 207 5737097 207 5738097 207 5739097 207 5740097 207 5741097 207 5742097 207 5743097 207 5744097 207 5745097 207 5746097 207 5747097 207 5748097 207 5749097 207 5750097 207 5751097 207 5752097 207 5753097 207 5754097 207 5755097 207 5756097 207 5757097 207 5758097 207 5759097 207 5760097 207 5761

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0972075747 / 097 2075747 / 097 207 5747 …

4129

Nếu ai bị Số điện thoại 0972075747 hoặc 097 2075747 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha