Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0971952499 hoặc 097 1952499 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    097 195 2484097 195 2485097 195 2486097 195 2487097 195 2488097 195 2489097 195 2490097 195 2491097 195 2492097 195 2493097 195 2494097 195 2495097 195 2496097 195 2497097 195 2498097 195 2499097 195 2500097 195 2501097 195 2502097 195 2503097 195 2504097 195 2505097 195 2506097 195 2507097 195 2508097 195 2509097 195 2510097 195 2511097 195 2512097 195 2513

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0971952499 / 097 1952499 / 097 195 2499 …

4420

Nếu ai bị Số điện thoại 0971952499 hoặc 097 1952499 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha