Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0946910120 hoặc 094 6910120 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Fraurt

    094 691 0105094 691 0106094 691 0107094 691 0108094 691 0109094 691 0110094 691 0111094 691 0112094 691 0113094 691 0114094 691 0115094 691 0116094 691 0117094 691 0118094 691 0119094 691 0120094 691 0121094 691 0122094 691 0123094 691 0124094 691 0125094 691 0126094 691 0127094 691 0128094 691 0129094 691 0130094 691 0131094 691 0132094 691 0133094 691 0134

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0946910120 / 094 6910120 / 094 691 0120 …

4043

Nếu ai bị Số điện thoại 0946910120 hoặc 094 6910120 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha