Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0939454857 hoặc 093 9454857 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quảng cáo đất nền

    093 945 4842093 945 4843093 945 4844093 945 4845093 945 4846093 945 4847093 945 4848093 945 4849093 945 4850093 945 4851093 945 4852093 945 4853093 945 4854093 945 4855093 945 4856093 945 4857093 945 4858093 945 4859093 945 4860093 945 4861093 945 4862093 945 4863093 945 4864093 945 4865093 945 4866093 945 4867093 945 4868093 945 4869093 945 4870093 945 4871

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0939454857 / 093 9454857 / 093 945 4857 …

4242

Nếu ai bị Số điện thoại 0939454857 hoặc 093 9454857 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha