Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0932713416 hoặc 093 2713416 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    093 271 3401093 271 3402093 271 3403093 271 3404093 271 3405093 271 3406093 271 3407093 271 3408093 271 3409093 271 3410093 271 3411093 271 3412093 271 3413093 271 3414093 271 3415093 271 3416093 271 3417093 271 3418093 271 3419093 271 3420093 271 3421093 271 3422093 271 3423093 271 3424093 271 3425093 271 3426093 271 3427093 271 3428093 271 3429093 271 3430

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0932713416 / 093 2713416 / 093 271 3416 …

4526

Nếu ai bị Số điện thoại 0932713416 hoặc 093 2713416 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha