Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0931536558 hoặc 093 1536558 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Ai mượn gọi phiền ghê
Lừa đảo
Dụ dỗ vay tín dụng đen
Dụ dỗ vay tín dụng đen
Lừa đảo

    093 153 6543093 153 6544093 153 6545093 153 6546093 153 6547093 153 6548093 153 6549093 153 6550093 153 6551093 153 6552093 153 6553093 153 6554093 153 6555093 153 6556093 153 6557093 153 6558093 153 6559093 153 6560093 153 6561093 153 6562093 153 6563093 153 6564093 153 6565093 153 6566093 153 6567093 153 6568093 153 6569093 153 6570093 153 6571093 153 6572

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0931536558 / 093 1536558 / 093 153 6558 …

4391

Nếu ai bị Số điện thoại 0931536558 hoặc 093 1536558 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha