Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0931536519 hoặc 093 1536519 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Của bên vay

    093 153 6504093 153 6505093 153 6506093 153 6507093 153 6508093 153 6509093 153 6510093 153 6511093 153 6512093 153 6513093 153 6514093 153 6515093 153 6516093 153 6517093 153 6518093 153 6519093 153 6520093 153 6521093 153 6522093 153 6523093 153 6524093 153 6525093 153 6526093 153 6527093 153 6528093 153 6529093 153 6530093 153 6531093 153 6532093 153 6533

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0931536519 / 093 1536519 / 093 153 6519 …

4311

Nếu ai bị Số điện thoại 0931536519 hoặc 093 1536519 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha