Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0926952300 hoặc 092 6952300 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mày lừa

    092 695 2285092 695 2286092 695 2287092 695 2288092 695 2289092 695 2290092 695 2291092 695 2292092 695 2293092 695 2294092 695 2295092 695 2296092 695 2297092 695 2298092 695 2299092 695 2300092 695 2301092 695 2302092 695 2303092 695 2304092 695 2305092 695 2306092 695 2307092 695 2308092 695 2309092 695 2310092 695 2311092 695 2312092 695 2313092 695 2314

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0926952300 / 092 6952300 / 092 695 2300 …

4193

Nếu ai bị Số điện thoại 0926952300 hoặc 092 6952300 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha