Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0926810853 hoặc 092 6810853 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy liên tục.gọi lại thì k đc

    092 681 0838092 681 0839092 681 0840092 681 0841092 681 0842092 681 0843092 681 0844092 681 0845092 681 0846092 681 0847092 681 0848092 681 0849092 681 0850092 681 0851092 681 0852092 681 0853092 681 0854092 681 0855092 681 0856092 681 0857092 681 0858092 681 0859092 681 0860092 681 0861092 681 0862092 681 0863092 681 0864092 681 0865092 681 0866092 681 0867

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0926810853 / 092 6810853 / 092 681 0853 …

4411

Nếu ai bị Số điện thoại 0926810853 hoặc 092 6810853 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha