Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0921869454 hoặc 092 1869454 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quấy rối

    092 186 9439092 186 9440092 186 9441092 186 9442092 186 9443092 186 9444092 186 9445092 186 9446092 186 9447092 186 9448092 186 9449092 186 9450092 186 9451092 186 9452092 186 9453092 186 9454092 186 9455092 186 9456092 186 9457092 186 9458092 186 9459092 186 9460092 186 9461092 186 9462092 186 9463092 186 9464092 186 9465092 186 9466092 186 9467092 186 9468

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0921869454 / 092 1869454 / 092 186 9454 …

4183

Nếu ai bị Số điện thoại 0921869454 hoặc 092 1869454 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha