Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0919209881 hoặc 091 9209881 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
‎091-9209881

    091 920 9866091 920 9867091 920 9868091 920 9869091 920 9870091 920 9871091 920 9872091 920 9873091 920 9874091 920 9875091 920 9876091 920 9877091 920 9878091 920 9879091 920 9880091 920 9881091 920 9882091 920 9883091 920 9884091 920 9885091 920 9886091 920 9887091 920 9888091 920 9889091 920 9890091 920 9891091 920 9892091 920 9893091 920 9894091 920 9895

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0919209881 / 091 9209881 / 091 920 9881 …

4179

Nếu ai bị Số điện thoại 0919209881 hoặc 091 9209881 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha