Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0918120917 hoặc 091 8120917 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Điện thoại nhưng không nói chuyện nhiều lần

    091 812 0902091 812 0903091 812 0904091 812 0905091 812 0906091 812 0907091 812 0908091 812 0909091 812 0910091 812 0911091 812 0912091 812 0913091 812 0914091 812 0915091 812 0916091 812 0917091 812 0918091 812 0919091 812 0920091 812 0921091 812 0922091 812 0923091 812 0924091 812 0925091 812 0926091 812 0927091 812 0928091 812 0929091 812 0930091 812 0931

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0918120917 / 091 8120917 / 091 812 0917 …

4415

Nếu ai bị Số điện thoại 0918120917 hoặc 091 8120917 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha