Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0918081988 hoặc 091 8081988 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Cần mua lại số này

    091 808 1973091 808 1974091 808 1975091 808 1976091 808 1977091 808 1978091 808 1979091 808 1980091 808 1981091 808 1982091 808 1983091 808 1984091 808 1985091 808 1986091 808 1987091 808 1988091 808 1989091 808 1990091 808 1991091 808 1992091 808 1993091 808 1994091 808 1995091 808 1996091 808 1997091 808 1998091 808 1999091 808 2000091 808 2001091 808 2002

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0918081988 / 091 8081988 / 091 808 1988 …

4123

Nếu ai bị Số điện thoại 0918081988 hoặc 091 8081988 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha