Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0916067903 hoặc 091 6067903 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi phá ko nghe nc

    091 606 7888091 606 7889091 606 7890091 606 7891091 606 7892091 606 7893091 606 7894091 606 7895091 606 7896091 606 7897091 606 7898091 606 7899091 606 7900091 606 7901091 606 7902091 606 7903091 606 7904091 606 7905091 606 7906091 606 7907091 606 7908091 606 7909091 606 7910091 606 7911091 606 7912091 606 7913091 606 7914091 606 7915091 606 7916091 606 7917

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0916067903 / 091 6067903 / 091 606 7903 …

4151

Nếu ai bị Số điện thoại 0916067903 hoặc 091 6067903 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha