Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0911044875 hoặc 091 1044875 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Ủa gọi 2h sáng

    091 104 4860091 104 4861091 104 4862091 104 4863091 104 4864091 104 4865091 104 4866091 104 4867091 104 4868091 104 4869091 104 4870091 104 4871091 104 4872091 104 4873091 104 4874091 104 4875091 104 4876091 104 4877091 104 4878091 104 4879091 104 4880091 104 4881091 104 4882091 104 4883091 104 4884091 104 4885091 104 4886091 104 4887091 104 4888091 104 4889

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0911044875 / 091 1044875 / 091 104 4875 …

4042

Nếu ai bị Số điện thoại 0911044875 hoặc 091 1044875 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha