Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0908331646 hoặc 090 8331646 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
مزعج هذا الرقم

    090 833 1631090 833 1632090 833 1633090 833 1634090 833 1635090 833 1636090 833 1637090 833 1638090 833 1639090 833 1640090 833 1641090 833 1642090 833 1643090 833 1644090 833 1645090 833 1646090 833 1647090 833 1648090 833 1649090 833 1650090 833 1651090 833 1652090 833 1653090 833 1654090 833 1655090 833 1656090 833 1657090 833 1658090 833 1659090 833 1660

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0908331646 / 090 8331646 / 090 833 1646 …

4431

Nếu ai bị Số điện thoại 0908331646 hoặc 090 8331646 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha