Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0908009539 hoặc 090 8009539 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
số này của bạn Lý Việt Đức

    090 800 9524090 800 9525090 800 9526090 800 9527090 800 9528090 800 9529090 800 9530090 800 9531090 800 9532090 800 9533090 800 9534090 800 9535090 800 9536090 800 9537090 800 9538090 800 9539090 800 9540090 800 9541090 800 9542090 800 9543090 800 9544090 800 9545090 800 9546090 800 9547090 800 9548090 800 9549090 800 9550090 800 9551090 800 9552090 800 9553

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0908009539 / 090 8009539 / 090 800 9539 …

4489

Nếu ai bị Số điện thoại 0908009539 hoặc 090 8009539 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha