Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0907498275 hoặc 090 7498275 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Cách nộp thẻ mạng Mobile

    090 749 8260090 749 8261090 749 8262090 749 8263090 749 8264090 749 8265090 749 8266090 749 8267090 749 8268090 749 8269090 749 8270090 749 8271090 749 8272090 749 8273090 749 8274090 749 8275090 749 8276090 749 8277090 749 8278090 749 8279090 749 8280090 749 8281090 749 8282090 749 8283090 749 8284090 749 8285090 749 8286090 749 8287090 749 8288090 749 8289

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0907498275 / 090 7498275 / 090 749 8275 …

4587

Nếu ai bị Số điện thoại 0907498275 hoặc 090 7498275 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha