Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0902768804 hoặc 090 2768804 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhas may

    090 276 8789090 276 8790090 276 8791090 276 8792090 276 8793090 276 8794090 276 8795090 276 8796090 276 8797090 276 8798090 276 8799090 276 8800090 276 8801090 276 8802090 276 8803090 276 8804090 276 8805090 276 8806090 276 8807090 276 8808090 276 8809090 276 8810090 276 8811090 276 8812090 276 8813090 276 8814090 276 8815090 276 8816090 276 8817090 276 8818

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0902768804 / 090 2768804 / 090 276 8804 …

4589

Nếu ai bị Số điện thoại 0902768804 hoặc 090 2768804 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha