Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0901234408 hoặc 090 1234408 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy liên tục làm phiền

    090 123 4393090 123 4394090 123 4395090 123 4396090 123 4397090 123 4398090 123 4399090 123 4400090 123 4401090 123 4402090 123 4403090 123 4404090 123 4405090 123 4406090 123 4407090 123 4408090 123 4409090 123 4410090 123 4411090 123 4412090 123 4413090 123 4414090 123 4415090 123 4416090 123 4417090 123 4418090 123 4419090 123 4420090 123 4421090 123 4422

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0901234408 / 090 1234408 / 090 123 4408 …

4127

Nếu ai bị Số điện thoại 0901234408 hoặc 090 1234408 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha