Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0901233834 hoặc 090 1233834 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Đi lừa đảo bom hàng

    090 123 3819090 123 3820090 123 3821090 123 3822090 123 3823090 123 3824090 123 3825090 123 3826090 123 3827090 123 3828090 123 3829090 123 3830090 123 3831090 123 3832090 123 3833090 123 3834090 123 3835090 123 3836090 123 3837090 123 3838090 123 3839090 123 3840090 123 3841090 123 3842090 123 3843090 123 3844090 123 3845090 123 3846090 123 3847090 123 3848

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0901233834 / 090 1233834 / 090 123 3834 …

4287

Nếu ai bị Số điện thoại 0901233834 hoặc 090 1233834 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha