Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899464937 hoặc 089 9464937 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Thằng chỏ đồ gỗ lừa đảo

    089 946 4922089 946 4923089 946 4924089 946 4925089 946 4926089 946 4927089 946 4928089 946 4929089 946 4930089 946 4931089 946 4932089 946 4933089 946 4934089 946 4935089 946 4936089 946 4937089 946 4938089 946 4939089 946 4940089 946 4941089 946 4942089 946 4943089 946 4944089 946 4945089 946 4946089 946 4947089 946 4948089 946 4949089 946 4950089 946 4951

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899464937 / 089 9464937 / 089 946 4937 …

4492

Nếu ai bị Số điện thoại 0899464937 hoặc 089 9464937 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha