Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899197622 hoặc 089 9197622 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số lạ, nguy hiểm.

    089 919 7607089 919 7608089 919 7609089 919 7610089 919 7611089 919 7612089 919 7613089 919 7614089 919 7615089 919 7616089 919 7617089 919 7618089 919 7619089 919 7620089 919 7621089 919 7622089 919 7623089 919 7624089 919 7625089 919 7626089 919 7627089 919 7628089 919 7629089 919 7630089 919 7631089 919 7632089 919 7633089 919 7634089 919 7635089 919 7636

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899197622 / 089 9197622 / 089 919 7622 …

4622

Nếu ai bị Số điện thoại 0899197622 hoặc 089 9197622 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha