Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899190111 hoặc 089 9190111 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy, gọi lại k đc. Các số 089190111; 0899190222; 089190123
Nhá máy
Nhá máy

    089 919 0096089 919 0097089 919 0098089 919 0099089 919 0100089 919 0101089 919 0102089 919 0103089 919 0104089 919 0105089 919 0106089 919 0107089 919 0108089 919 0109089 919 0110089 919 0111089 919 0112089 919 0113089 919 0114089 919 0115089 919 0116089 919 0117089 919 0118089 919 0119089 919 0120089 919 0121089 919 0122089 919 0123089 919 0124089 919 0125

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899190111 / 089 9190111 / 089 919 0111 …

4586

Nếu ai bị Số điện thoại 0899190111 hoặc 089 9190111 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha