Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0898987800 hoặc 089 8987800 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Số này của tui

    089 898 7785089 898 7786089 898 7787089 898 7788089 898 7789089 898 7790089 898 7791089 898 7792089 898 7793089 898 7794089 898 7795089 898 7796089 898 7797089 898 7798089 898 7799089 898 7800089 898 7801089 898 7802089 898 7803089 898 7804089 898 7805089 898 7806089 898 7807089 898 7808089 898 7809089 898 7810089 898 7811089 898 7812089 898 7813089 898 7814

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0898987800 / 089 8987800 / 089 898 7800 …

4405

Nếu ai bị Số điện thoại 0898987800 hoặc 089 8987800 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha