Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 08980 hoặc 089 80 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Bị làm phiền

    089 65 089 66 089 67 089 68 089 69 089 70 089 71 089 72 089 73 089 74 089 75 089 76 089 77 089 78 089 79 089 80 089 81 089 82 089 83 089 84 089 85 089 86 089 87 089 88 089 89 089 90 089 91 089 92 089 93 089 94

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 08980 / 089 80 / 089 80 …

4501

Nếu ai bị Số điện thoại 08980 hoặc 089 80 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha