Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0896168588 hoặc 089 6168588 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Có thấy nháy máy . Gọi lại k dk
Có thấy số này nháy máy
Có thấy số này nháy máy

    089 616 8573089 616 8574089 616 8575089 616 8576089 616 8577089 616 8578089 616 8579089 616 8580089 616 8581089 616 8582089 616 8583089 616 8584089 616 8585089 616 8586089 616 8587089 616 8588089 616 8589089 616 8590089 616 8591089 616 8592089 616 8593089 616 8594089 616 8595089 616 8596089 616 8597089 616 8598089 616 8599089 616 8600089 616 8601089 616 8602

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0896168588 / 089 6168588 / 089 616 8588 …

4438

Nếu ai bị Số điện thoại 0896168588 hoặc 089 6168588 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha