Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0896101332 hoặc 089 6101332 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Spam dt lại thì khoá máy

    089 610 1317089 610 1318089 610 1319089 610 1320089 610 1321089 610 1322089 610 1323089 610 1324089 610 1325089 610 1326089 610 1327089 610 1328089 610 1329089 610 1330089 610 1331089 610 1332089 610 1333089 610 1334089 610 1335089 610 1336089 610 1337089 610 1338089 610 1339089 610 1340089 610 1341089 610 1342089 610 1343089 610 1344089 610 1345089 610 1346

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0896101332 / 089 6101332 / 089 610 1332 …

4446

Nếu ai bị Số điện thoại 0896101332 hoặc 089 6101332 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha