Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0888877700 hoặc 088 8877700 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lưa đảo

    088 887 7685088 887 7686088 887 7687088 887 7688088 887 7689088 887 7690088 887 7691088 887 7692088 887 7693088 887 7694088 887 7695088 887 7696088 887 7697088 887 7698088 887 7699088 887 7700088 887 7701088 887 7702088 887 7703088 887 7704088 887 7705088 887 7706088 887 7707088 887 7708088 887 7709088 887 7710088 887 7711088 887 7712088 887 7713088 887 7714

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0888877700 / 088 8877700 / 088 887 7700 …

4206

Nếu ai bị Số điện thoại 0888877700 hoặc 088 8877700 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha