Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0888333316 hoặc 088 8333316 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Toi muốn hỏi gia Yến sao

    088 833 3301088 833 3302088 833 3303088 833 3304088 833 3305088 833 3306088 833 3307088 833 3308088 833 3309088 833 3310088 833 3311088 833 3312088 833 3313088 833 3314088 833 3315088 833 3316088 833 3317088 833 3318088 833 3319088 833 3320088 833 3321088 833 3322088 833 3323088 833 3324088 833 3325088 833 3326088 833 3327088 833 3328088 833 3329088 833 3330

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0888333316 / 088 8333316 / 088 833 3316 …

4343

Nếu ai bị Số điện thoại 0888333316 hoặc 088 8333316 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha