Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0886219004 hoặc 088 6219004 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    088 621 8989088 621 8990088 621 8991088 621 8992088 621 8993088 621 8994088 621 8995088 621 8996088 621 8997088 621 8998088 621 8999088 621 9000088 621 9001088 621 9002088 621 9003088 621 9004088 621 9005088 621 9006088 621 9007088 621 9008088 621 9009088 621 9010088 621 9011088 621 9012088 621 9013088 621 9014088 621 9015088 621 9016088 621 9017088 621 9018

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0886219004 / 088 6219004 / 088 621 9004 …

4372

Nếu ai bị Số điện thoại 0886219004 hoặc 088 6219004 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha