Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0878219112 hoặc 087 8219112 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    087 821 9097087 821 9098087 821 9099087 821 9100087 821 9101087 821 9102087 821 9103087 821 9104087 821 9105087 821 9106087 821 9107087 821 9108087 821 9109087 821 9110087 821 9111087 821 9112087 821 9113087 821 9114087 821 9115087 821 9116087 821 9117087 821 9118087 821 9119087 821 9120087 821 9121087 821 9122087 821 9123087 821 9124087 821 9125087 821 9126

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0878219112 / 087 8219112 / 087 821 9112 …

4515

Nếu ai bị Số điện thoại 0878219112 hoặc 087 8219112 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha