Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0868701023 hoặc 086 8701023 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo tư hành chính

    086 870 1008086 870 1009086 870 1010086 870 1011086 870 1012086 870 1013086 870 1014086 870 1015086 870 1016086 870 1017086 870 1018086 870 1019086 870 1020086 870 1021086 870 1022086 870 1023086 870 1024086 870 1025086 870 1026086 870 1027086 870 1028086 870 1029086 870 1030086 870 1031086 870 1032086 870 1033086 870 1034086 870 1035086 870 1036086 870 1037

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0868701023 / 086 8701023 / 086 870 1023 …

4615

Nếu ai bị Số điện thoại 0868701023 hoặc 086 8701023 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha