Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0868275540 hoặc 086 8275540 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Vivo

    086 827 5525086 827 5526086 827 5527086 827 5528086 827 5529086 827 5530086 827 5531086 827 5532086 827 5533086 827 5534086 827 5535086 827 5536086 827 5537086 827 5538086 827 5539086 827 5540086 827 5541086 827 5542086 827 5543086 827 5544086 827 5545086 827 5546086 827 5547086 827 5548086 827 5549086 827 5550086 827 5551086 827 5552086 827 5553086 827 5554

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0868275540 / 086 8275540 / 086 827 5540 …

4147

Nếu ai bị Số điện thoại 0868275540 hoặc 086 8275540 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha