Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0867654866 hoặc 086 7654866 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Liên hệ bán

    086 765 4851086 765 4852086 765 4853086 765 4854086 765 4855086 765 4856086 765 4857086 765 4858086 765 4859086 765 4860086 765 4861086 765 4862086 765 4863086 765 4864086 765 4865086 765 4866086 765 4867086 765 4868086 765 4869086 765 4870086 765 4871086 765 4872086 765 4873086 765 4874086 765 4875086 765 4876086 765 4877086 765 4878086 765 4879086 765 4880

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0867654866 / 086 7654866 / 086 765 4866 …

4263

Nếu ai bị Số điện thoại 0867654866 hoặc 086 7654866 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha