Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866230964 hoặc 086 6230964 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy thường xuyên

    086 623 0949086 623 0950086 623 0951086 623 0952086 623 0953086 623 0954086 623 0955086 623 0956086 623 0957086 623 0958086 623 0959086 623 0960086 623 0961086 623 0962086 623 0963086 623 0964086 623 0965086 623 0966086 623 0967086 623 0968086 623 0969086 623 0970086 623 0971086 623 0972086 623 0973086 623 0974086 623 0975086 623 0976086 623 0977086 623 0978

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866230964 / 086 6230964 / 086 623 0964 …

4347

Nếu ai bị Số điện thoại 0866230964 hoặc 086 6230964 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha