Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866230522 hoặc 086 6230522 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số Này gọi tới nhiều lần gọi lại thì tổng đài nói tiếng nước ngoài, chắc chắn lừa đảo.

    086 623 0507086 623 0508086 623 0509086 623 0510086 623 0511086 623 0512086 623 0513086 623 0514086 623 0515086 623 0516086 623 0517086 623 0518086 623 0519086 623 0520086 623 0521086 623 0522086 623 0523086 623 0524086 623 0525086 623 0526086 623 0527086 623 0528086 623 0529086 623 0530086 623 0531086 623 0532086 623 0533086 623 0534086 623 0535086 623 0536

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866230522 / 086 6230522 / 086 623 0522 …

4415

Nếu ai bị Số điện thoại 0866230522 hoặc 086 6230522 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha