Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866230069 hoặc 086 6230069 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo bằng cách rủ chơi tài chính.

    086 623 0054086 623 0055086 623 0056086 623 0057086 623 0058086 623 0059086 623 0060086 623 0061086 623 0062086 623 0063086 623 0064086 623 0065086 623 0066086 623 0067086 623 0068086 623 0069086 623 0070086 623 0071086 623 0072086 623 0073086 623 0074086 623 0075086 623 0076086 623 0077086 623 0078086 623 0079086 623 0080086 623 0081086 623 0082086 623 0083

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866230069 / 086 6230069 / 086 623 0069 …

4329

Nếu ai bị Số điện thoại 0866230069 hoặc 086 6230069 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha