Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866211509 hoặc 086 6211509 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 12 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi linh linh
Điện không trả lời
Điện không trả lời

    086 621 1494086 621 1495086 621 1496086 621 1497086 621 1498086 621 1499086 621 1500086 621 1501086 621 1502086 621 1503086 621 1504086 621 1505086 621 1506086 621 1507086 621 1508086 621 1509086 621 1510086 621 1511086 621 1512086 621 1513086 621 1514086 621 1515086 621 1516086 621 1517086 621 1518086 621 1519086 621 1520086 621 1521086 621 1522086 621 1523

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866211509 / 086 6211509 / 086 621 1509 …

4627

Nếu ai bị Số điện thoại 0866211509 hoặc 086 6211509 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha