Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866211131 hoặc 086 6211131 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chứng khoán

    086 621 1116086 621 1117086 621 1118086 621 1119086 621 1120086 621 1121086 621 1122086 621 1123086 621 1124086 621 1125086 621 1126086 621 1127086 621 1128086 621 1129086 621 1130086 621 1131086 621 1132086 621 1133086 621 1134086 621 1135086 621 1136086 621 1137086 621 1138086 621 1139086 621 1140086 621 1141086 621 1142086 621 1143086 621 1144086 621 1145

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866211131 / 086 6211131 / 086 621 1131 …

4260

Nếu ai bị Số điện thoại 0866211131 hoặc 086 6211131 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha