Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866210744 hoặc 086 6210744 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Kêu gọi đầu tư

    086 621 0729086 621 0730086 621 0731086 621 0732086 621 0733086 621 0734086 621 0735086 621 0736086 621 0737086 621 0738086 621 0739086 621 0740086 621 0741086 621 0742086 621 0743086 621 0744086 621 0745086 621 0746086 621 0747086 621 0748086 621 0749086 621 0750086 621 0751086 621 0752086 621 0753086 621 0754086 621 0755086 621 0756086 621 0757086 621 0758

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866210744 / 086 6210744 / 086 621 0744 …

4621

Nếu ai bị Số điện thoại 0866210744 hoặc 086 6210744 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha