Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866210025 hoặc 086 6210025 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mình bị nháy máy

    086 621 0010086 621 0011086 621 0012086 621 0013086 621 0014086 621 0015086 621 0016086 621 0017086 621 0018086 621 0019086 621 0020086 621 0021086 621 0022086 621 0023086 621 0024086 621 0025086 621 0026086 621 0027086 621 0028086 621 0029086 621 0030086 621 0031086 621 0032086 621 0033086 621 0034086 621 0035086 621 0036086 621 0037086 621 0038086 621 0039

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866210025 / 086 6210025 / 086 621 0025 …

4369

Nếu ai bị Số điện thoại 0866210025 hoặc 086 6210025 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha