Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866208655 hoặc 086 6208655 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi quảng cáo chứng khoán

    086 620 8640086 620 8641086 620 8642086 620 8643086 620 8644086 620 8645086 620 8646086 620 8647086 620 8648086 620 8649086 620 8650086 620 8651086 620 8652086 620 8653086 620 8654086 620 8655086 620 8656086 620 8657086 620 8658086 620 8659086 620 8660086 620 8661086 620 8662086 620 8663086 620 8664086 620 8665086 620 8666086 620 8667086 620 8668086 620 8669

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866208655 / 086 6208655 / 086 620 8655 …

4344

Nếu ai bị Số điện thoại 0866208655 hoặc 086 6208655 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha