Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866207504 hoặc 086 6207504 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tư vấn tham gia cổ phiếu

    086 620 7489086 620 7490086 620 7491086 620 7492086 620 7493086 620 7494086 620 7495086 620 7496086 620 7497086 620 7498086 620 7499086 620 7500086 620 7501086 620 7502086 620 7503086 620 7504086 620 7505086 620 7506086 620 7507086 620 7508086 620 7509086 620 7510086 620 7511086 620 7512086 620 7513086 620 7514086 620 7515086 620 7516086 620 7517086 620 7518

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866207504 / 086 6207504 / 086 620 7504 …

4400

Nếu ai bị Số điện thoại 0866207504 hoặc 086 6207504 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha