Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866207492 hoặc 086 6207492 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Dụ dỗ chứng khoán

    086 620 7477086 620 7478086 620 7479086 620 7480086 620 7481086 620 7482086 620 7483086 620 7484086 620 7485086 620 7486086 620 7487086 620 7488086 620 7489086 620 7490086 620 7491086 620 7492086 620 7493086 620 7494086 620 7495086 620 7496086 620 7497086 620 7498086 620 7499086 620 7500086 620 7501086 620 7502086 620 7503086 620 7504086 620 7505086 620 7506

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866207492 / 086 6207492 / 086 620 7492 …

4549

Nếu ai bị Số điện thoại 0866207492 hoặc 086 6207492 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha