Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866207263 hoặc 086 6207263 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
mời chào chứng khoán

    086 620 7248086 620 7249086 620 7250086 620 7251086 620 7252086 620 7253086 620 7254086 620 7255086 620 7256086 620 7257086 620 7258086 620 7259086 620 7260086 620 7261086 620 7262086 620 7263086 620 7264086 620 7265086 620 7266086 620 7267086 620 7268086 620 7269086 620 7270086 620 7271086 620 7272086 620 7273086 620 7274086 620 7275086 620 7276086 620 7277

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866207263 / 086 6207263 / 086 620 7263 …

4449

Nếu ai bị Số điện thoại 0866207263 hoặc 086 6207263 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha