Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866207090 hoặc 086 6207090 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    086 620 7075086 620 7076086 620 7077086 620 7078086 620 7079086 620 7080086 620 7081086 620 7082086 620 7083086 620 7084086 620 7085086 620 7086086 620 7087086 620 7088086 620 7089086 620 7090086 620 7091086 620 7092086 620 7093086 620 7094086 620 7095086 620 7096086 620 7097086 620 7098086 620 7099086 620 7100086 620 7101086 620 7102086 620 7103086 620 7104

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866207090 / 086 6207090 / 086 620 7090 …

4239

Nếu ai bị Số điện thoại 0866207090 hoặc 086 6207090 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha