Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866206894 hoặc 086 6206894 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    086 620 6879086 620 6880086 620 6881086 620 6882086 620 6883086 620 6884086 620 6885086 620 6886086 620 6887086 620 6888086 620 6889086 620 6890086 620 6891086 620 6892086 620 6893086 620 6894086 620 6895086 620 6896086 620 6897086 620 6898086 620 6899086 620 6900086 620 6901086 620 6902086 620 6903086 620 6904086 620 6905086 620 6906086 620 6907086 620 6908

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866206894 / 086 6206894 / 086 620 6894 …

4513

Nếu ai bị Số điện thoại 0866206894 hoặc 086 6206894 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha