Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866206850 hoặc 086 6206850 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mời chào chứng khoán

    086 620 6835086 620 6836086 620 6837086 620 6838086 620 6839086 620 6840086 620 6841086 620 6842086 620 6843086 620 6844086 620 6845086 620 6846086 620 6847086 620 6848086 620 6849086 620 6850086 620 6851086 620 6852086 620 6853086 620 6854086 620 6855086 620 6856086 620 6857086 620 6858086 620 6859086 620 6860086 620 6861086 620 6862086 620 6863086 620 6864

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866206850 / 086 6206850 / 086 620 6850 …

4212

Nếu ai bị Số điện thoại 0866206850 hoặc 086 6206850 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha