Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866206512 hoặc 086 6206512 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại quảng cáo

    086 620 6497086 620 6498086 620 6499086 620 6500086 620 6501086 620 6502086 620 6503086 620 6504086 620 6505086 620 6506086 620 6507086 620 6508086 620 6509086 620 6510086 620 6511086 620 6512086 620 6513086 620 6514086 620 6515086 620 6516086 620 6517086 620 6518086 620 6519086 620 6520086 620 6521086 620 6522086 620 6523086 620 6524086 620 6525086 620 6526

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866206512 / 086 6206512 / 086 620 6512 …

4376

Nếu ai bị Số điện thoại 0866206512 hoặc 086 6206512 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha